Vilkår og betingelser Maptun Parts

1. Allmänt
1.1 Disse generelle vilkår gælder for produkter til salg hos Maptun Parts, hvis andet ikke er skriftligt aftalt mellem kunden og Maptun Parts.

1.2 Ved salg til privatkunder følger Maptun Parts de gældende regler i købeloven. Mere information omkring købeloven kan findes her: www.retsinformation.dk

1.3 Kunden skal være myndig eller have en fuldmagt.
2. Beställning
2.1 Priserne på Maptun Parts hjemmeside er opdateret i realtime.

2.2 Priserne på Maptun Parts hjemmeside er angivet i danske kroner.

2.3 Maptun Parts forbeholder sig ret til at ændre priserne uden foregående varsel.

2.4 For privatpersoner og erhvervsdrivende sker betalingen altid forud, medmindre andet er aftalt. Dette sker via kreditkort eller på afbetaling via f.eks. Klarna.
3. Leverans och frakt
3.1 Maptun Parts sørger for - på kundens regning - at stå for forsendelse inkl. transportforsikring, og vælger den lempeligste transport-/forsendelsesmåde. Maptun Parts hjemmeside regner sig automatisk frem til fragtprisen, og prisen godkendes af kunden ved betalingen.

3.2 I de tilfælde hvor kunden vælger at nægte at modtage sin bestilling, debiteres kunden udgiften til forsendelse + returforsendelse, samt et håndteringsgebyr på 200 kr. Returomkostningerne udgør 10% af varen/varenes værdi. Restbeløbet tilbagebetales til kunden.

3.3 Bliver produktet/forsendelsen skadet under tranporten, beder vi dig anmelde skaden til Maptun Parts. Skjulte skader bedes anmeldt indenfor 3 dage fra modtagelsen. Synlige tranportskader skal anmeldes direkte til chaufføren. Gøres dette ikke, kan erstatning for skadet gods udeblive.

3.4 Til erhversdrivende leveres varen direkte til leveranceadressen. Hvis firmaets leveringsadresse er en postbox eller har et postboxnummer, leveres varen til fragtfirmaets nærmeste udleveringssted.

3.5 Til privatpersoner leveres varen direkte hjem, eller til nærmeste udleveringssted.
4. Leveranceforsinkelser
4.1 Hvis der opstår forsinkelse på en leverance, kontaktes kunden via e-mail eller telefon. Kunden har da ret til at ophæve købet, hvis delene ikke er leveret indenfor 14 dage. Maptun Parts påtager sig at tilbagebetale forudbetalte beløb indenfor 10 arbejdsdage.
5. Garanti
5.1 Risikoen for varen overgår til køberen, når varen er udleveret til tranportøren.

5.2 Ved køb gjort af erhvervsdrivende overgår risikoen til køberen først, når varen er udleveret af tranportøren.
6. Reklamation
6.1 Maptun Parts besigtiger enhver forsendelse, inden den sendes til kunden. Skulle varen alligevel være skadet eller fejlpakket, når den ankommer, påtager Maptun Parts sig omkostningsfrit - for kunden - at rette på fejlen.

OBS! Det er vigtigt, at kunden laver en korrekt indberetning.
Synlige fejl: Disse skal anmeldes direkte til chaufføren ved modtagelse af varen.

Skjulte fejl: Disse anmeldes til Maptun Parts indenfor 3 dage fra modtagelsen af varen. Udfyld vores returformular, som kan hentes her: returdokument.pdf.
Det er vigtigt, at kunden kontakter Maptun Parts, inden varen returneres, samt at returformularen vedlægges korrekt udfyldt.

Et produkt som Maptun Parts konstaterer som værende fejlpakket, alternativt skadet, bytter vi ud, hvis dette ønskes. Alternativt returneres beløbet inkl. fragtomkostningerne. Hvis kunden har bestilt flere varer, end der returneres, tilbagebetaler Maptun Parts dog ikke alle fragtomkostningerne.
7. Ejerforhold
7.1 Produkterne forbliver Maptun Parts ejendom, indtil disse er fuldt ud betalte.

7.2 Indtil ejerretten er overgået til kunden, forpligter kunden sig til at passe forsvarligt på produkterne, samt til ikke at montere produkterne, samt til ikke uden Maptun Parts skriftlige godkendelse at foretage ændringer i disse. Kunden må ikke overdrage eller give adgangsret til produkter omfattet af ejendomsforbehold.
8. Ångerrätt
8.1 Som kunde hos Maptun Parts har man ret til at fortryde sit køb, hvis man meddeler dette til os indenfor 14 dage fra den dato, man modtog produktet. Som kunde får man et returnummer med tilhørende dokumentation. Disse papirer skal medsendes produktet. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis forseglingen/plomberingen er brudt. Fortydelsesretten gælder kun, hvis varen er i væsentlig uforandret stand og i tilhørende originalindpakning. Man kan ikke fortryde købet på dele af en vare.

Fragtomkostningerne i forbindelse med returneringen af et fortrudt køb, påhviler kunden.
Varer bestilt af kunden, som ikke indgår i vores normale sortiment, kan ikke returneres. Returvarer indsendt til Maptun Parts uden forsvarlig emballering, returneres til kunden uden behandling, da disse varer ikke kan godkendes til videresalg. Mangler returnummer eller anden dokumentation, sendes varen tilbage til kunden uden behandling.

Udfyld vores returformular, som kan hentes her: returdokument.pdf.
9. Garanti
9.1 Maptun Parts produkter leveres med de garantier, som kræves af Maptun Parts ifølge Dansk lovgivning. Det betyder, at vi først forsøger reperation, hvis et produkt går i stykker. Kan produktet ikke repareres, byttes dette med et ligeværdigt produkt. Man kan som kunde ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgarati fra Maptun Parts. Garantien kan overføres i tilfælde af videresalg fra den første køber, hvilket indebærer at den, som har købt et produkt af den første køber, kan få produktet erstattet indenfor garanti perioden.

9.2 Produktgaratien dækker kun oprindelige fejl, dvs. fejl, som var på produktet ved leveringen.

9.3 Garantien omfatter ikke:

9.3.1 Omkostninger ved demontering/montering af produktet.

9.3.2 Andre omkostninger i sammenhæng med demontering/montering f.eks. pakninger, olie, glykol med videre.

9.3.3 Følgeskader som er forårsaget af det fejlbehæftede produkt.
10. Ansvar för fel
10.1 Maptun Parts ansvar for fejl i leverancer er begrænset til gældende salgsvilkår. Maptun Parts bærer intet direkte eller indirekte ansvar for f.eks. men ikke begrænset til, inkompatibiltet, leveringsforsinkelser, driftafbrydelser, ekstra arbejde eller andre økonomiske skader.
11. Ansvarsbegränsning
11.1 Skulle der opstå et skadesansvar eller erstatningsansvar for Maptun Parts ifølge de nuværende almene vilkår, skal det - medmindre forsæt eller grov uagtsomhed er påvist - være begrænset til et beløb svarende til købsprisen af den eller de produkter skadesansvaret drejer sig om.

11.2 Maptun Parts ansvar omfatter kun direkte tab. Maptun Parts ansvar omfatter således ikke indrekte tab, såsom tab i firmaer eller kunders tab af data. Ej heller skader som Maptun Parts ikke med rimeligthed kunne have forudset, da aftalen blev indgået, og hvis følger man ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet.
12. Overdragelse af aftalen
12.1 Maptun Parts kan uden kundens samtykke overdrage retten til at modtage betaling i henhold til de nuværende generelle vilkår.

12.2 De nuværende generelle betingelser må i øvrigt ikke overføres uden modpartens samtykke.
13. Personuppgifter
13.1 Når kunden gennemfører en handel hos Maptun Parts, kræver det, at denne angiver visse personinformationer for at Maptun Parts kan levere varene til kunden; navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
Disse informationer anvender Maptun Parts for at kunne fuldføre sine forpligtelser overfor kunden, ved garantisager samt salgsstatestikker. Ved valg af en betalingsform som kræver kreditoplysninger (finansiering og Klarna faktura) kræves personnummer udover de ovennævnte oplysninger.

Se vores Privacy policy for at få flere oplysninger om, hvordan vi håndterer personlige oplysninger.
14. Skiljedom eller tvist
14.1 Privatpersoner: Maptun Parts følger Forbrugerklagenævnets anbefalinger i en eventuel tvist gældende reklamationer. Er kunden ikke tilfreds med håndteringen af sagen, er man altid velkommen til at kontakte Maptun Parts.

14.2 Firmaer: Ved en eventuel tvist angående aftaler/vilkår, skal sagen afgøres ved domstol.
15. Copyright
15.1 Alt indhold på disse sider er at betragte som Maptun Parts, en del af Maptun Performance AB, eller underleverandøres ejendom. Informationer er beskyttet gennem bl.a. ophavsret, markedsførings- og varemærkeloven. Dette indebærer, at varemærker, firmanavne, produktnavne samt informationer om produkterne, herunder bl.a. produkternes vægt, billeder, design, layout og andet indhold, uvilkårligt ikke må kopieres eller anvendes uden explicit medvirken (skriftligt) fra Maptun Parts.
16. Ændringer af salgsvilkår
16.1 Maptun Parts forbeholder sig ret til at ændre i de nuværende købsvilkår.